Welkom About us Application Forms Akademie Sport Culture Koshuise Leaders Kontak
Welkom

Mev Lizanne Ferreira
Geografie, Afrikaans Eerste Addisionele taal, Geskiedenis

Mev Adéle Dun
Wiskunde

Mev Thana Hancock
English First Additional Language, Tegnologie, Lewensoriëntering

Ms Joyce Janssen
German,
Life Orientation

Me Niená Jones
Lewensoriëntering, Besigheidstudies

Mev Antoinette Kramer
Gasvryheidstudie, Tegnologie

Mnr Gerhard Kroukamp
Departementshoof:
Geografie

Mev Luzanne Oosthuizen
English First Additional
Language, English Home Language


Mev Marianna Schoeman
Afrikaans Eerste Addisionele Taal

Mev Marieta Steyn
Afrikaans Huistaal

Mev Elmien Thom
Musiek, Musiek Prakties

Mev Corné Coetzee
Rekenaartoepassings-tegnologie, Rekenaartik

Mev Anél Bergh
Geografie, Wiskundige Geletterdheid, Wiskunde

Me Adele Bothma
Wiskundige Geletterdheid, Wiskunde

Me Amanda Lochner
Skoolhoof

Mrs Lynette Neethling
Acting Head of Department:
English First Additional
Language, English Home
Language

Mev Thereza Landman
Rekeningkunde, EBW

Mev Marieta Laubscher
Wiskunde

Mrs Tracy Meyer
English Home Language

Mev Sonnet Vorster
Toerisme, Tegnologie, Biologie

Me Elmarie van Heerden
Drama

Mev Christa Vos
Afrikaans Huistaal

Me Nadine van Aswegen
Adjunkhoof
Rekeningkunde, Besigheidstudies, EBW

Ms Laura Wigmore
Life Sciences, Biology

Tel: +27 (0)21 872 4367 – Fax: +27 (0)21 872 7812 – E-mail: admin@larries.co.za

Share on Facebook

Find us:

Created by ©VR Graphics

Mnr Frans Botha
Frans

Mev Hannetjie Naudé
Departementshoof:
Fisiese Wetenskappe, Lewenswetenskappe, Biologie

Me Suné Niemand
Besigheidstudies, EBW

Mev Marné Pedro
Afrikaans Huistaal,
Afrikaans Eerste Addisionele Taal, Geskiedenis

Mev Karin Pietersen
Fisiese Wetenskappe, Natuur- en Skeikunde

Me Marli Smith
Wiskunde

Mnr Felix Spies
Lewenswetenskappe, Skeinat

Mr Joerg Neethling
English Home Language

Mev Karin Swarts
Musiek, Musiek Prakties

Mev Jacobie Bester
Geregistreerde Berader B.Psych, Lewensoriëntering

Mev Danielle Viljoen
Geskiedenis