Welkom About us Application Forms Akademie Sport Koshuise Kontak
Welkom Ban the Bag

c

Leaders

Leierskap in La Rochelle

Leierskap is ’n aspek waaraan baie aandag in La Rochelle geskenk word. Daar word ook soveel moontlik geleenthede geskep waar leerders as leiers kan optree. So is daar behalwe die Studenteraad, Verteenwoordigende Raad van Leerders en die Koshuisprefekte vele ander geleenthede waar leierseienskappe van leerders ontwikkel kan word.

Daar is ook die huisleiers, kapteine van sportspanne, asook leiersposisies by kulturele en ander bedrywighede van die skool.

’n Leierskapskamp word vir die Studenteraad, Koshuisprefekte sowel as die VRL aangebied. Op hierdie kamp word die teorie sowel as praktyk van leierskap aangebied en geoefen. Beplanning vir al drie liggame vir die nuwe jaar se bedrywighede geskied ook tydens die kamp.

Head Girl 2018 - Cilmarie Geyer (right)


Onderhoofmeisie 2018 - Shannon Benjamin (links)

Front fltr: Grade 11 Representatives: Melissa Sampson, Cilmie Geyer & Brianna Pelham
Grade 12 Representatives: Gaby Vezasie (Chairlady), Kim Ayford & Anita Botma

Back fltr: Grade 9 Representatives: Shani Botha, Layla van Sitters & Lobke Kirsten
Grade 10 Representatives: Carla Theron, Johanné van der Westhuyzen & Gerda Barnard

b

Studenteraad 2018

A

b

Back to top

Rachael van Stelten (Captain) &
Willemien van Schalkwyk
(Vice-Captain)

Cillié

Teagan Maher (Captain)
& Caitlynn Klate
(Vice-Captain)

Pride

Koshuisprefekte 2018

Voor vlnr: Adri Louw, Nicola Terblanche, Willemien van Schalkwyk (Onder-hoofmeisie), Lené Hugo (Hoofmeisie), Anya Roux, Katerien Joubert

Agter vlnr: Anita Botma, San-Mari de Jongh, Monja Kolberg, Julia Christen, Lisa du Toit

d

Ons blom in La Rochelle.

Educating the head, the heart
and the hand.

Back to top

RCL/VRL 2018

Back to top

Speak to our daughters that they go forward.

Koshuis Leiers 2017

Lené Hugo (Kaptein) &
Tamzyn Bouwer-Bosch (Onderkaptein)

Murray

Sammy Chordnum (Captain) & Anita Botma
(Vice-Captain)

De Villiers

Tel: +27 (0)21 872 4367 – Fax: +27 (0)21 872 7812 – E-mail: admin@larries.co.za

Share on Facebook

Find us:

Created by ©VR Graphics

Front fltr: Rachael van Stelten, Willemien van Schalkwyk, Emily Blackburn (Head Girl), Kim Ayford (Deputy-Headgirl), Anya Roux, Emma Louw

Back fltr: Anita Botma, Lené Hugo, Teagan Maher, Gaby Vezasie, Zikhona Grootboom, Anja le Roux, Robyn Broodryk, Shannon Benjamin, Cilmie Geyer, Nicol Oliveros