Welkom About us Application Forms Akademie Sport Culture Koshuise Leaders Kontak
Welkom Fees / Fooie

Skool-en Koshuisfooie 2017 / School and Hostel Fees 2017

Fooie word jaarliks in November vasgestel.
Fees are determined annually in November.

Aansoekvorms kan by die skool se kantoor verkry word.
Application forms can be collected at the school's office.

2017

1 Kind / Child

Jaarliks / Annually

R22 300.00

Kwartaal / Term

R5 575.00

Maand / Month

R2 230.00

Voor 28/2/2017

R21 185.00

Skool: Betaalbaar oor 10 maande

Hostel: Payable over 10 months

2017

1 Kind / Child

Jaarliks / Annually

R26 600.00

Kwartaal / Term

R6 650.00

Maand / Month

R2 660.00

2016

R25 270.00

Tel: +27 (0)21 872 4367 – Fax: +27 (0)21 872 7812 – E-mail: admin@larries.co.za

Share on Facebook

Find us:

Created by ©VR Graphics