Welkom About us Application Forms Akademie Sport Koshuise Kontak
Welkom Fees / Fooie

Skool-en Koshuisfooie 2018 / School and Hostel Fees 2018

Fooie word jaarliks in November vasgestel.
Fees are determined annually in November.

Aansoekvorms kan by die skool se kantoor verkry word.
Application forms can be collected at the school's office.

2018

1 Kind / Child

Jaarliks / Annually

R24 700.00

Kwartaal / Term

R6 175.00

Maand / Month

R2 470.00

Voor 28/02

R23 465.00

Skool: Betaalbaar oor 10 maande

Hostel: Payable over 10 months

2018

1 Kind / Child

Jaarliks / Annually

R29 500.00

Kwartaal / Term

R7 375.00

Maand / Month

R2 950.00

Voor 28/02

R28 025.00

Tel: +27 (0)21 872 4367 – Fax: +27 (0)21 872 7812 – E-mail: admin@larries.co.za

Share on Facebook

Find us:

Created by ©VR Graphics