Welkom About us Application Forms Akademie Sport Culture Koshuise Leaders Kontak
Welkom Fees / Fooie

Skool-en Koshuisfooie 2017 / School and Hostel Fees 2017

Fooie word jaarliks in November vasgestel.
Fees are determined annually in November.

Aansoekvorms kan by die skool se kantoor verkry word. - Of laai hier af
Application forms can be collected at the school's office. - Or download here

2017

1 Kind / Child

Jaarliks / Annually

R22 300.00

Kwartaal / Term

R5 575.00

Maand / Month

R2 230.00

Voor 28/2/2017

R21 185.00

Skool: Betaalbaar oor 10 maande

Hostel: Payable over 10 months

2017

1 Kind / Child

Jaarliks / Annually

R26 600.00

Kwartaal / Term

R6 650.00

Maand / Month

R2 660.00

2016

R25 270.00

Tel: +27 (0)21 872 4367 – Fax: +27 (0)21 872 7812 – E-mail: admin@larries.co.za

Share on Facebook

Find us:

Created by ©VR Graphics